Wat is een theaterpreek?

Om verwarring te voorkomen: wat is een theaterpreek wel en niet?

preek

In alle theaterpreken wordt een Bijbelgedeelte uitgelegd en krijgen de bezoekers iets mee voor de komende week. God, Jezus en de Heilige Geest staan centraal en ik probeer altijd te zoeken naar een praktische toepassing voor de bezoekers.

impactvol

Tenminste: dat hoop ik. Ik ben hiermee begonnen omdat ik merkte dat het invoegen van theater in de preek er voor zorgde dat de boodschap beter binnenkwam bij mensen en ze meer onthielden.

Mix tussen preken en theater

Ik leg een aantal dingen uit op de traditionele ‘preekmanier’: met gesproken woord. Maar om e.e.a. te verduidelijken en de impact te vergroten maak ik gebruik van theaterelementen: typetjes, liedjes, goocheltrucs etc.

respectvol en eerbiedig

Alle theaterpreken zijnrespectvol en eerbiedig, zowel naar God als mensen. Het kan scherp en/of indringend zijn, maar altijd met respect voor elkaar.  Ik houd er niet van om God en mensen te beledigen of belachelijk te maken.